หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล
ผลงาน / รางวัล

ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ
รางวัลมาถึงแล้วขอแสดงความยินดี กับผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)ผลงานเรื่อ ...
2020-06-24 13:41:05
3 เหรียญทอง จากเวที International SALON of Inventions and New Technologys
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ได้เพิ่มอีก 3 เหรียญทอง จากเวที International SALON of Inv ...
2020-06-05 17:35:49
6 ผลงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 Bangkok Design Week 2020
6 ผลงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1แสดงใน Bangkok Design Week 2020ภายใต้โจทย์ "ย่านวัสดุ" ...
2020-06-05 16:30:58
เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation
ขอแสดงความยินดีกับผศ. ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ , อ.คณิน ไพรวันรัตน์ , ผศ. นภดล สังวาลเพ็ชร , ดร. ณิชานัน ...
2020-06-02 12:11:23
นายวชิราวุธ สว่างราภา The ICBTS 2019
ไปไกลระดับนานาชาติ!! นายวชิราวุธ สว่างราภนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้ไปนำเสนอบทความใ ...
2020-06-02 11:57:44
TAIWAN INTERNATIONAL INVENTION AWARD WINNERS ASSOCIATION ANNIVERSARY
สี่เหรียญทอง หนึ่งเหรียญเงินเวที TAIWAN INTERNATIONAL INVENTION AWARD WINNERS ASSOCIATION ANNIV ...
2020-06-02 14:18:26
ADDA Design contest นายกันตภณ มาลีรัตน์
! ADDA Design contest ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ครั้งที่ 8กับหัวข้อ “ADDA @ Friends with ...
2020-06-02 11:35:35
นายมงคล อิงคุทานนท์ Style Bangkok 2019
ความสำเร็จของสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ วัดกันที่ผลงานบัณฑิตชุมชน+การศึกษา+การออกแบบ=ต้นแบบ-&g ...
2020-06-02 11:28:05
ผศ. นภดล สังวาลเพ็ชร STYLE Bangkok April 2019
ผศ. นภดล สังวาลเพ็ชร ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการยกระดับแบรนด์สินค้าในระดับนานาชาติงาน STYLE Bangk ...
2020-06-02 11:17:23
นายสิชล รอดทยอย Thailand Green Design Award
นายสิชล รอดทยอย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ ...
2020-06-02 11:58:24
ข่าวย้อนหลัง