หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา
ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา

ADDA Design contest ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ครั้งที่ 8กับหัวข้อ “ADDA @ Friends with Adventure
นายกันตภณ มาลีรัตน์ รางวัลชมเชย  สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยา ...
2019-08-16 21:58:26
thailand green design awards 2018
นายสิชล รอดทยอย นักศึกษาชั้นปีที่ 4รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ...
2019-08-16 21:58:26
University Poltechnica of , Romania
ขอแสดงความยินดีกับผศ. ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania2. GO ...
2019-08-16 21:58:26
ข่าวย้อนหลัง