หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ
รางวัลมาถึงแล้วขอแสดงความยินดี กับผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)ผลงานเรื่อ ...
2020-06-24 13:41:05
ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563
ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดูลายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-06-05 19:09:22
CHIANG MAI DESIGN WEEK 2018
CHIANG MAI DESIGN WEEK 2018อีกหนึ่งผลงานของสาขา ที่ได้เข้าร่วมแสดงงานในเทศกาล เชียงใหม่ดีไซด์วี ...
2020-06-05 18:44:24
THE END2
THE END2อีกหนึ่งความร่วมมือพี่สอนน้อง น้องส่งพี่เรียนรู้กันแบบครอบครัว ...
2020-06-05 18:38:41
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ
พัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใ ...
2020-06-05 18:37:08
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปี2559
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆคน#การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม#2559 ...
2020-06-05 18:33:36
ลงพื้นที่ศึกษางานปั้นปูนสด เพชรบุรี
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้ลงพื้นที่ศึกษางานปั้นปูนสด หนึ่งในสกุลช่ ...
2020-06-05 18:28:00
พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง
พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ร่วมกับสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้จัดพิธ ...
2020-06-05 18:15:16
คณาจารย์ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
คณาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ผลงานวิจัยนวัตกรรมที่สร ...
2020-06-05 18:18:01
นักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าเยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC
เรียนรู้นอกห้องเรียน ต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจและนักออกแบบมืออาชีพ ข้อมูลระดับชาติมันไม่พอมันต้อ ...
2020-06-05 17:53:00
ข่าวย้อนหลัง