หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ
ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ

admin cpd
2020-06-24 13:41:05

รางวัลมาถึงแล้ว

ขอแสดงความยินดี กับ
ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)

ผลงานเรื่อง : Composite Cushion Material from the coffee grounds and waste EVA -Ethylene vinyl acetate

ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน XXIII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies «ARCHIMEDES–2020»

www.ird.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

ขอบคุณ
#ird #ssru #irdssru #ราชภัฏ #สวนสุนันทา #ราชภัฏสวนสุนันทา#วิจัย #สถาบันวิจัยและพัฒนา #วิจัยและพัฒนา #สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สนับสนุนการประกวดโดยสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
#ATIP