หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > นายสิชล รอดทยอย Thailand Green Design Award
นายสิชล รอดทยอย Thailand Green Design Award

admin cpd
2020-06-02 11:58:24

นายสิชล รอดทยอย นักศึกษาชั้นปีที่ 4

 รับรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ)