หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > 3 เหรียญทอง จากเวที International SALON of Inventions and New Technologys
3 เหรียญทอง จากเวที International SALON of Inventions and New Technologys

admin cpd
2020-06-05 17:35:49

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ได้เพิ่มอีก 3 เหรียญทอง จากเวที International SALON of Inventions and New Technologys ประเทศรัสเซีย เป็นการคัดเลือกผลงานต่อเนื่องจากเวที IIIC 2019 ประเทศไต้หวัน ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ต้องสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

นายมงคล อิงค์คุทานนท์
นายวริยะ เกตุชู
นายภัทรวุทธ จุลพันธ์

สนับสนุนโดย

#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทยATIP

#สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#CPDการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์