หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > ADDA Design contest นายกันตภณ มาลีรัตน์
ADDA Design contest นายกันตภณ มาลีรัตน์

admin cpd
2020-06-02 11:35:35

! ADDA Design contest ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ครั้งที่ 8กับหัวข้อ “ADDA @ Friends with Adventure ^^
ขอบคุณADDA กับกิจกรรมดีๆ จากผลงาน800ชิ้นทั่วประเทศ การworkshop พัฒนาผลิตภัณฑ์

รางวัลชมเชย นายกันตภณ มาลีรัตน์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา