หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > TAIWAN INTERNATIONAL INVENTION AWARD WINNERS ASSOCIATION ANNIVERSARY
TAIWAN INTERNATIONAL INVENTION AWARD WINNERS ASSOCIATION ANNIVERSARY

admin cpd
2020-06-02 14:18:26

สี่เหรียญทอง หนึ่งเหรียญเงิน
เวที TAIWAN INTERNATIONAL INVENTION AWARD WINNERS ASSOCIATION ANNIVERSARY
(2019 International Inventor Prize)

นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง บนเวทีระดับนานาชาติ ผ่านการคัดเลือกผลงานจากนักวิชาการระดับศาสตราจารย์ที่มีเชื่อเสียงจากทั่วโลก จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ 
นายมงคล อิงคุทานนท์ , นายวริยะ เกตุชู , นายเมธา โมกขเวศ , นายสิชล รอดทยอย , นายภัทรวุทธ จุลพันธ์

นำทีมโดย

ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

ผศ.ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศิลปกรรมศาสตร์