หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > นายวชิราวุธ สว่างราภา The ICBTS 2019
นายวชิราวุธ สว่างราภา The ICBTS 2019

admin cpd
2020-06-02 11:57:44

ไปไกลระดับนานาชาติ!! นายวชิราวุธ สว่างราภ

นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้ไปนำเสนอบทความในเวทีระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “the study of upper northern lacquerware tableware products” ในเวที The ICBTS 2019 ณ กรุงบัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ซึ่งเป็นบทความจากวิทยานิพนธ์ในระดับชั้นปีที่ 4