หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation
เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation

admin cpd
2020-06-02 12:11:23

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ. ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ , อ.คณิน ไพรวันรัตน์ , ผศ. นภดล สังวาลเพ็ชร , ดร. ณิชานันท์ เสริมศรี เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ประเทศ โรมาเนีย

ผศ. ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ
1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania
2. Gold Medal จาก Euroinvent 2019
3. Special Award จาก iCAN-TORONTO,Canada
4. Gold Medal จาก Euroinvent 2019Romania(On stage)

อ.คณิน ไพรวันรัตน์
1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania
2. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania
3. Special Award จาก INNOPA Indonesian
4. Excllence Award for academic performance, efforts and achievements in science and education จาก Euroinvent 2019 Romania
5. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania(On stage)

ผศ. นภดล สังวาลเพ็ชร
1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania
2. Special Award จาก INNOPA Indonesian
3. Silver medal จาก Euroinvent 2019 Romania(On stage)

ดร. ณิชานันท์ เสริมศรี
1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania
2. Gold Medal จาก Special Award จาก iCAN-TORONTO,Canada
3. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania(On stage)