หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว / กิจกรรม > ท่านคณบดีผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ร่วมงานพิธีเปิดงานนิทรรศการ END2
ท่านคณบดีผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ร่วมงานพิธีเปิดงานนิทรรศการ END2

admin cpd
2020-06-05 16:29:03

ท่านคณบดีผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ร่วมงานพิธีเปิดงานนิทรรศการ #END2 #ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และลงนามความร่วมมือ MOA ของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กับศิลปแห่งชาติ ครูช่าง นักธุรกิจและนักออกแบบ