หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว / กิจกรรม > การเผยแพร่องค์ความรู้ การพัฒนากระดาษสาหร่ายในนากุ้ง 
การเผยแพร่องค์ความรู้ การพัฒนากระดาษสาหร่ายในนากุ้ง 

admin cpd
2020-06-05 16:38:00

การเผยแพร่องค์ความรู้ การพัฒนากระดาษสาหร่ายในนากุ้เพื่อประยุกต์ใช้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ plural designs