หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว / กิจกรรม > นักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าเยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC
นักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าเยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC

admin cpd
2020-06-05 17:53:00

เรียนรู้นอกห้องเรียน ต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจและนักออกแบบมืออาชีพ ข้อมูลระดับชาติมันไม่พอมันต้องระดับนานาชาติ????

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าเยี่ยมชม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC โดยมีวิทยากรพาเยี่ยมชมส่วนต่าง  ของศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด working space ห้องสมุดวัสดุ หรือ การเรียนรู้จากผู้ประกอบการ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแหล่งข้อมูลระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการเรียน หรือเป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจต่อไปและมาลุ้นกันดูว่านักศึกษาปี1 คนไหนจะได้แสดงผลงานใน Bangkok Designweek 2020

สุดท้ายนี้ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ขอขอบคุณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) ที่สนับสนุนสาขาเป็นอย่างดี ตลอดหลายปีที่ผ่านมา