หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว / กิจกรรม > พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง
พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง

admin cpd
2020-06-05 18:15:16

พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ร่วมกับสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และนักศึกษาที่พึ่งเข้าสู่การเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัวและอีกทั้งยังเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณให้คงอยู่ต่อไป