หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว / กิจกรรม > ลงพื้นที่ศึกษางานปั้นปูนสด เพชรบุรี
ลงพื้นที่ศึกษางานปั้นปูนสด เพชรบุรี

admin cpd
2020-06-05 18:28:00

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้ลงพื้นที่ศึกษางานปั้นปูนสด หนึ่งในสกุลช่างเพชรบุรี ที่ทรงคุณค่า โดยมีครูช่าง ชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยที่นักศึกษาเริ่มต้นศึกษาจากกรรมวิธีการตำปูน ไปจนถึงเทคนิคงานปั้น เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปต่อยอด ในการเรียนและการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป #เครือข่ายความร่วมมือ #ก้าวต่อไป