หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว / กิจกรรม > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ
พัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ
พัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่

admin cpd
2020-06-05 18:37:08

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ
พัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่
#นักออกแบบรุ่นใหม่
#ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
#เตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพ