หน้าหลัก > ข่าว > CPD Workshop > ศึกษาเรียนรู้การจักสานผักตบชวา
ศึกษาเรียนรู้การจักสานผักตบชวา

admin cpd
2020-06-05 16:25:23

เรียนรู้เพื่อต่อยอด!!

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มาศึกษาเรียนรู้การจักสานผักตบชวา ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านอ้อย จังหวัดชัยนาท

เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจส่วนตัวได้