หน้าหลัก > ข่าว > CPD Workshop > ดินเผาอ่างทอง
ดินเผาอ่างทอง

admin cpd
2020-06-05 20:51:50

Local Wisdom!!
รุ่นพี่สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้เปิดบ้านให้รุ่นน้องสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชั้นปีที่3 มาศึกษาและลงมือปฏิบัติการการทำดินเผาอ่างทอง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานปั้นดินต่อไป

สร้างความแข็งแกร่ง สายสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง