หน้าหลัก > ข่าว > CPD Workshop > ค้นหาแรงบันดาลใจ!! ที่ตั้งเจริญเฮาส์ มิวเซียม
ค้นหาแรงบันดาลใจ!! ที่ตั้งเจริญเฮาส์ มิวเซียม

admin cpd
2020-06-05 18:17:31

ค้นหาแรงบันดาลใจ!! ที่ตั้งเจริญเฮาส์ มิวเซียม

นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชั้นปีที่3 ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตั้งเจริญ เฮาส์ มิวเซียม ของ ศ. ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจ เพื่อนำไปต่อยอดผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป 

อีกทั้งยังได้ความรู้ แนวคิด และวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน จาก ศ. ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อีกด้วย