หน้าหลัก > ข่าว > CPD Workshop > Workshops Tour!! FREE
Workshops Tour!! FREE

admin cpd
2020-06-05 18:16:54

Workshops Tour!! FREE

สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมอบรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามสถานศึกษา ด้วยหลักสูตรระยะสั้นดังต่อไปนี้

ดอกไม้ปูนปั้น(ปูนสด)
: เรียนรู้เรื่องการทำปูนตำ สูตรโบราณซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษต่างจากปูนซีเมนต์ในปัจจุบัน

เครื่องประดับจากขวดพลาสติก 
: เรียนรู้การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งให้เกิดมูลค่า สามรถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งจากผ้าทอมือ
: เรียนรู้การทำผ้าทอมือเบื้องต้น สามารถใช้จินตนาการทอผ้ากับวัสดุอื่นๆ แล้วสามรถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกาย หรือของตกแต่งบ้านได้

กระถางจากปูนเปลือกหอย 
: เรียนรู้การแปรรูปเปลือกหอยให้เป็นปูน Organic ที่มีค่าPH ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สนใจติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล สังวาลเพ็ชร 081-868-1927
*** รับอบรมเฉพาะสถานศึกษาเท่านั้น***